Komu jsou kurzy a stáže určeny

  • pregraduální studenti - studenti magisterských a doktorských oborů ve dvou posledních ročnících před ukončením studia (mimo studentů pražských VŠ)
  • postgraduální studenti (mimo studentů pražských VŠ)
  • studenti, kteří v roce 2012 (pro 1. cyklus) nebo 2013 (pro 2. cyklus) nastoupí do psg. studia (mimo studentů pražských VŠ)

Poznámka: účastnici kurzu musí mít české občanství nebo trvalý pobyt v ČR.