O projektu

Představujeme Vám projekt, který je založen na propojení a inovaci doktorských studijních programů Ústavu imunologie (Univerzita Palackého v Olomouci) a Ústavu fyzikální a spotřební chemie (Vysoké učení technické v Brně) zaměřených na oblast medicínských bio a nanotechnologií.

Vzdělání a praxe v těchto oblastech je v současné době značně specializovaná, bez vzájemného propojení a syntetické vazby na reálné potřeby akademické sféry a výrobních institucí soukromého sektoru. Cílená provázanost těchto dvou oborů je značným přínosem v edukaci inovačních procesů, které jsou v ČR zcela nově zaváděny a v realizaci představují výstupy s mimořádně vysokou přidanou hodnotou.

DNA Sroubovice
Pipetujici studenti Projekt zájemcům nabízí:
  • unikátní ucelené kurzy, které budou syntézou teoretických poznatků zprostředkovaných vysokou školou, ale zejména praktických laboratorních metod v podmínkách podnikového výzkumu (výzkumného podniku Contipro Group s.r.o.), s cílem seznámit účastníky s postupy, které jim ukážou nejmodernější bio a nanotechnologické procesy nerealizovatelné v limitech akademické laboratoře. Pro všechny účastníky kurzů bude zajištěno zdarma ubytování a strava po dobu realizace kurzů.

  • praktické stáže v délce trvání jednoho měsíce realizované v laboratořích společnosti Contipro Group s.r.o. Formou pohovoru bude pro každý cyklus vybráno celkem 10 adekvátních účastníků. Ze strany společnosti Contipro Group s.r.o. bude pro všechny účastníky stáže zajištěno zdarma ubytování a strava po dobu realizace stáže v laboratořích. Na závěr stáží bude společnost Contipro Group s.r.o. formou výběrového řízení vybírat z nejlepších účastníků potenciální zaměstnance firmy.