Kurzy

1. kurz - Genové inženýrství, základní živé systémy v biotechnologiích a základní principy nanotechnologií - popis mikrobiálních systémů tkáňových, živočišných i rostlinných kultur; rizika infekcí; problematika genově manipulovaných organismů živné půdy - pevné i tekuté (délka trvání – 3 dny).
Datum a místo konání kurzu: 13.-15.2.2013 ve školicím sále a laboratořích společnosti Contipro Group s.r.o. (Dolní Dobrouč)
Program kurzu ke stažení zde
více

2. kurz - Genetické postupy a plazmidové technologie a biosenzory - od identifikace genů po transport formou plazmidů (délka trvání – 5 dní).
Datum a místo konání kurzu: 25.2.-1.3.2013 ve školicím sále a laboratořích společnosti Contipro Group s.r.o. (Dolní Dobrouč)
Program kurzu ke stažení zde
více

3. kurz - Transportní mechanismy a podstata transportních mechanismů - na úrovni celých systémů; tkání; buněk (délka trvání – 5 dní).
Datum a místo konání kurzu: 7.10.-10.10.2013 ve školicím sále a laboratořích společnosti Contipro Group s.r.o. (Dolní Dobrouč)
Program kurzu ke stažení zde
více

4. kurz - Směrová léčiva, vakcíny a chemie cíleného transportu - polymerové konstrukty; protilátkové směrování; využití receptorů (délka trvání – 5 dní).
Datum a místo konání kurzu: 26.8.-30.8.2013 ve školicím sále a laboratořích společnosti Contipro Group s.r.o. (Dolní Dobrouč)
Program kurzu ke stažení zde
více

5. kurz - Transportní mechanismy a podstata transportních mechanismů – responsivní systémy - pevná kultivace; kultivace v tekutých půdách; kultivace ve fermentorech; perfuzní kultivace za membránou a nebo s využitím mikrovláken (délka trvání – 5 dní).
Datum a místo konání kurzu: 27.5-31.5.2013 ve školicím sále a laboratořích společnosti Contipro Group s.r.o. (Dolní Dobrouč)
Program kurzu ke stažení zde
více

6. kurz - Nové laboratorní metody - postupy, které jsou zaváděny, nebo je předpoklad, že zavedeny budou (délka trvání – 5 jednodenních exkurzí).
Program kurzu ke stažení zde
více

7. kurz - Problematika farmaceutické výroby a potenciální rizika nanotechnologií - jednotlivé stupně vývoje farmaceuticky účinných látek; správná laboratorní praxe; správná výrobní praxe; normy a limity výroby (délka trvání – 5 dní).
Datum a místo konání kurzu: 25.11.-28.11.2013 ve školicím sále a laboratořích společnosti Contipro Group s.r.o. (Dolní Dobrouč)
Program kurzu ke stažení zde
více

Poznámka: kromě 1. kurzu bude počet účastníků kurzů 2 - 7 omezen na 10 osob.